Чорний ВІКЕНД в DEPO't center 2018!

DEPO't

Шопінгуй за правилами!

Офіційні правила Акції «Чорний вікенд» в ТГЦ DEPO’t center м. Черкаси

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані правила визначають умови участі в Акції «Чорний вікенд в ТГЦ DEPO’t center» (надалі – «Акція»), а також порядок її проведення.1.2. Процедура визначення учасників Акції та переможців Акції не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою. Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор не отримує винагороду від учасників Акції та переможців Акції за їхню участь в Акції та виграні подарунки.1.3. Призовий фонд Акції:- 20 (двадцять) Фітнес пристроїв XIAOMI Mi Band 2 Black Фітнес браслети;- Сувенірна продукція ТГЦ DEPO’t center»;- чашки з логотипом «DEPO’t center»;- ручки з логотипом «DEPO’t center»;- магніти з логотипом «DEPO’t center»;- надувні повітряні кульки з логотипом «DEPO’t center».

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасники Акції - усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким виповнилось 18 років (мають повну діє - та правоздатність) таякі виконали усі необхідні умови для участі в Акції.2.2. Не можуть бути учасниками Акції:2.2.1. Працівники Організатора Акції та будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні цієї Акції, їх родичі;2.2.2. Працівники рекламних агентств та інших організацій, які надають послуги з обслуговування ТГЦ «DЕРО’t center»;2.2.3. Неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні (визнані такими в судовому порядку) самостійно;2.3. Обмежено дієздатні та недієздатні (визнані такими в судовому порядку) можуть приймати участь у Акціїза допомогою їх законних опікунів.

3. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на території ТГЦ «DEPO’t center» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 385.3.2. Термін проведення Акції – з 23 листопада 2018 року по 25 листопада 2018 року включно, з 10:00по 21:00 години.3.3. Акція з роздачею подарунків від ТГЦ «DEPO’t center» поводиться за допомогою лототрону.3.4. Термін проведення Акції та місце проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором, про що останній повідомляє, шляхом розміщення інформації на сайті: www.depotcenter.ua.3.5. Інформація про умови проведення цієї Акції розміщена на сайті: www.depotcenter.ua .

4. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції, особам, зазначеним у п. 2.1. цих Правил, необхідно:4.1.1. В період з 23.11.2018 р. по 25.11.2018 р. кожен бажаючий повинен зробитипокупкив торгівельних закладахТГЦ «DEPO’t center», що знаходиться у м.Черкаси, бул.Шевченка, 385, за списком, наведеним в Додатку № 2, на суму не менш ніж 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок).4.1.2. До розіграшу допускається один чек з одного магазину на день. Одна особа має змогу зробити покупки в один день, але обов’язково в різних магазинах - тоді кількість чеків, наданих в один день допускається до участі в Акції на відповідну кількість спроб. Якщо особа, що здійснила 2 або більше покупок в одному магазині та має декілька чеків про це –в розіграші приймає участь тільки один чек, а чеки що залишилися у особи, на наступний день до участі в Акції не допускаються. Номера чеків фіксуються в Анкеті учасника Акції та до повторного розіграшу не допускаються.4.2.З чеками на суму від 200,00 грн. необхідно в той же день з 10:00 по 21:00 год. підійти до промоутера на другому поверсі ТГЦ «DEPO’t center» та заповнити Анкету учасника, (з вказанням ПІБ, № телефона, e-mail, район проживання, зафіксувати чек) та згоду на обробку персональних даних, використання фото та згоду на СМС та E-mail розсилку. Промоутер перевіряє чеки, ознайомлює з правилами розіграшу. Особи з чеками, які не відповідають вказаним в цих Правилах умовам Акції, до розіграшу не допускаються.4.3.Промоутер, отримавши Анкету та перевіривши чеки за допомогою лототрону в присутності учасника Акції випадковим вибором витягує з лототрону скрейч – карту. Всі скрейч-карти ззовні однакові, назва подарунку знаходиться під захисним непрозорим покриттям, що стирається у присутностіпромоутера.4.4.Подарунок, вказаний в скрейч-карті, обмінюється промоутером або безпосередньо представником Організатора на відповідний подарунок. Використана скрейч-карта на подарунки від ТРЦ «DEPO’t center»– залишається у Організатора для звітності.4.5. Учасники Акції мають право відмовитись від подарунків.4.6. Всі подарунки поверненню не підлягають, не обмінюються на інші та їх вартість не компенсується.4.7. У разі, якщо залишились не подаровані подарунки, учасників Акції запрошують СМС повідомленням з вказаною датою та часом для визначення повторно переможців серед учасників шляхом лототрону.4.8. У разі, якщо вся кількість подарунків роздана – Акція вважається завершеною, про що повідомляється на офіційному сайті.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

5.1. Організатор Акції не несе відповідальності за не проведення Акції, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Дія тієї чи іншої обставини непереборної сили (форс-мажорної обставини) підтверджується у встановленому чинним законодавством України та/або міжнародними договорами (угодами), згода на обов’язковість яких надана ВРУ.5.2. Організатор Акції не несе відповідальності за відсутність можливості учасників Акції взяти участь у Акції та/або отримати подарунки.5.3. Організатор Акції має право змінювати умови Акції, попередньо повідомивши про це зацікавлених осіб (потенційних учасників), шляхом розміщення інформації на сайті: www.depotcenter.ua.5.4. Організатор Акції не несе відповідальність за технічні характеристики та споживчі якості подарунків

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно, а також бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції.6.2. Під час участі в Акції, учасники самостійно вносять свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, адресу електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інші відомості. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.6.3. З моменту подання Анкети, учасники надають свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих ними персональних даних.6.4. З моменту подання Анкети, Організатор Акції має право, з будь-якою метою, на безоплатній основі, способами, що не порушують чинне законодавство України використовувати: ім’я, прізвище, фотографічні твори, інтерв’ю та/або інші матеріали за участю Учасників, у т. ч., будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах та використовувати у інтерв’ю зі ЗМІ усі вищезазначені дані.6.5. Беручи участь в Акції, кожен учасник Акції підтверджує, що з моменту реєстрації його участі в Акції, він належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».6.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності переданої інформації.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.7.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення інформації на сайті: www.depotcenter.ua.Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями до діючих Правил.7.4. Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Правил позбавляє Учасників можливості брати участь у цій Акції.7.5. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасника з даними Правилами. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.7.6. Учасники Акціїсамостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно подарунків.
Акція завершена